ساخت گاز اشک آور

آموزش ویدیوئی ساخت گاز اشک آور در خانه با وسایل ساده و دم دستی برای دفاع از خود . برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید

ساخت گاز اشک آور