این فیلم آموزشی در زمینه ساخت یک تفنگ بسیار ساده با لوازم دم دستی و ساده هست.

برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید


ساخت یک تفنگ بسیار ساده